Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /var/www/tauron2020/wp-content/themes/tauron2020/tauron2020.theme#archive on line 43

Znaczenie zrównoważonego rozwoju dla Grupy TAURON

Działania strategiczne w ujęciu krótko-, średnio- i długoterminowym Cele zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON
102-14

Szanowni Interesariusze,

Grupa TAURON, podobnie jak cała polska energetyka znajduje się właśnie u progu ogromnych systemowych zmian. Zmian, które zadecydują o bezpieczeństwie energetycznym nie tylko naszego kraju, ale też całej Europy Środkowo-Wschodniej. Od tego, jak sprawnie i szybko transformację tę przeprowadzimy, zależeć będzie wygrana polskiej gospodarki.

Rosnące ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla oraz coraz bardziej restrykcyjna polityka unijna nie pozostawiają nam wyboru. Zielona transformacja energetyki nie jest już kwestią decyzji, a jedyną ścieżką, którą obecnie możemy podążać.

Od 2019 roku Grupa TAURON wdraża strategię Zielonego Zwrotu. Zgodnie z jej założeniami do 2030 roku koncern wytwarzać ma 66% energii ze źródeł nisko- oraz zeroemisyjnych przy równoczesnej redukcji emisji CO2 o połowę. Obecnie na portfolio wytwórcze TAURONA składają się 182 turbiny wiatrowe na lądzie o łącznej mocy ponad 380 MW. Wraz ze zwiększaniem mocy w wietrze realizujemy też projekty budowy farm fotowoltaicznych Przyszłość TAURONA to ogromne inwestycje w energetykę wiatrową, słoneczną, w okresie przejściowym gazową, a także inwestycje w sieci dystrybucyjne.

Zdajemy sobie sprawę, że w świetle zachodzących w ostatnim roku zmian, zielona transformacja energetyki wymaga zdynamizowania. To, co dotychczas jawiło się jako ambitne cele inwestycyjne, w dobie galopujących cen uprawnień do emisji CO2 i coraz ambitniejszych wytycznych klimatycznych Unii Europejskiej – nie jest już wystarczające. TAURON stoi więc przed niezwykle wymagającym i odpowiedzialnym zadaniem transformacyjnym.

Instytucje finansowe oraz ubezpieczeniowe nie chcą już finansować firm, które w swoim miksie posiadają aktywa zasilane węglem. Tylko dzięki rządowym programom transformacji energetyki związanym z wydzieleniem aktywów węglowych zyskamy szansę na sfinansowanie nowych elektrowni napędzanych przez wiatr, słońce, gaz czy wodór. Rządowe plany wydzielenia konwencjonalnych aktywów wytwórczych są zarówno dla pracowników, jak i dla TAURONA szansą, a nie zagrożeniem.

Rok 2021 stoi i będzie stał pod znakiem oszczędności. Konieczne jest bowiem zmniejszenie zadłużenia Grupy TAURON, co zmusza nas do przesunięcia programu inwestycyjnego w czasie. Ponadto prowadzimy przegląd projektów realizowanych w Grupie.

Korzystając ze środków unijnych i krajowych, musimy doprowadzić do sytuacji, w której na transformacji energetycznej wygrają polskie firmy. Najważniejsze, by przedsiębiorstwa te zajęły odpowiednie miejsce w łańcuchu wartości – jako huby, gdzie tworzone są nowoczesne rozwiązania i technologie. Głęboko wierzę, że taki scenariusz jest możliwy. By tak się stało, konieczne jest oparcie transformacji polskiej energetyki o gaz ziemny, jako paliwo przejściowe, które przez najbliższe lata zapewni stabilność krajowego systemu elektroenergetycznego.

Z wyrazami szacunku,

Paweł Strączyński

Prezes Zarządu

TAURON Polska Energia S.A.