Organizacja obszarowa

Organizacja procesowa Organizacja formalno-prawna

Działalność operacyjna Grupy TAURON realizowana jest w oparciu o siedem Obszarów Biznesowych: Wydobycie, Wytwarzanie, Ciepło, Odnawialne Źródła Energii (OZE), Handel, Dystrybucja i Sprzedaż.

Obszar Biznesowy to spółka, kilka spółek lub wyodrębniona część spółki należącej do Grupy TAURON, odpowiedzialna za realizację określonych zadań związanych z działalnością podstawową Grupy. Obszary odpowiadają za realizację procesów podstawowych i wsparcia na poziomie Obszaru Biznesowego oraz uczestniczą w procesach zarządczych i procesach wsparcia realizowanych na poziomie Grupy.

Przyporządkowanie spółek Grupy TAURON do Obszarów Biznesowych i CUW w 2020 r.