44.1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe

Tabela 1

Eksportuj do Excela
Stan na
31 grudnia 2020
Stan na
31 grudnia 2019
Rozliczenia międzyokresowe przychodów 28 390 48 623
Darowizny, dopłaty na nabycie oraz nieodpłatnie otrzymane
środki trwałe
25 656 44 521
Pozostałe 2 734 4 102
Dotacje rządowe 395 137 443 433
Otrzymane dopłaty w ramach funduszy europejskich 331 602 349 335
Umorzenie pożyczek z funduszy środowiskowych 16 164 32 764
Rozliczenie wyceny kredytów preferencyjnych 29 661 32 567
Pozostałe 17 710 28 767
Razem 423 527 492 056
Długoterminowe 398 621 460 003
Krótkoterminowe 24 906 32 053