Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /var/www/tauron2020/wp-content/themes/tauron2020/tauron2020.theme#archive on line 43

41.2. Rezerwa na koszty rekultywacji i demontażu oraz likwidację środków trwałych

Tabela 1

Eksportuj do Excela
Rok zakończony 31 grudnia 2020 Rok zakończony 31 grudnia 2019
Rezerwa na
rekultywację
składowisk
popiołów
Rezerwa na
demontaż
farm
wiatrowych
Rezerwa na
koszty
likwidacji
środków
trwałych
Rezerwy na
koszty rekultywacji i demontażu oraz likwidację środków trwałych razem
Rezerwa na
rekultywację
składowisk
popiołów
Rezerwa na
demontaż
farm
wiatrowych
Rezerwa na
koszty
likwidacji
środków
trwałych
Rezerwy na
koszty
rekultywacji i demontażu oraz
likwidację
środków trwałych
razem
Bilans otwarcia 30 976 132 860 30 246 194 082 42 150 60 033 33 695 135 878
Nabycie przedsięwzięcia 60 817 60 817
Odwrócenie dyskonta 507 2 516 2 516 3 561 942 1 801 908 3 651
Zmiana stopy dyskontowej 1 185 22 521 782 24 488 10 209 1 094 11 303
Utworzenie/(rozwiązanie) netto (11 625) 551 (666) (11 740) (13 406) (25 522)
Wykorzystanie (954) (1 193) (2 147) (5 367) (5 367)
Pozostałe zmiany 13 322 13 322
Bilans zamknięcia 20 089 158 448 29 707 208 244 30 976 132 860 30 246 194 082
Długoterminowe 19 810 158 448 17 565 195 823 14 209 132 860 17 073 164 142
Krótkoterminowe 279 12 142 12 421 16 767 13 173 29 940

Rezerwa na koszty likwidacji środków trwałych dotyczy w głównej mierze likwidacji komina w Elektrowni Jaworzno, chłodni kominowych i bloku w Elektrowni Łagisza, likwidacji chłodni w Elektrowni Siersza oraz przygotowania do likwidacji bloków klasy 120 MW w Łaziskach, Łagiszy, Sierszy i Stalowej Woli.