Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /var/www/tauron2020/wp-content/themes/tauron2020/tauron2020.theme#archive on line 43

40.2. Rezerwy na świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy oraz pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze

Tabela 1

Eksportuj do Excela
Rok zakończony 31 grudnia 2020 Rok zakończony 31 grudnia 2019
Programy
dobrowolnych
odejść
Pozostałe
rezerwy
Razem Programy
dobrowolnych
odejść
Pozostałe
rezerwy
Pozostałe
rezerwy
Bilans otwarcia 21 032 13 377 34 409 31 991 10 658 42 649
Utworzenie 6 292 9 319 15 611 23 044 10 877 33 921
Rozwiązanie (2 921) (810) (3 731) (13 689) (13 689)
Wykorzystanie (9 999) (13 896) (23 895) (6 992) (8 158) (15 150)
Pozostałe zmiany (13 322) (13 322)
Bilans zamknięcia 14 404 7 990 22 394 21 032 13 377 34 409
Długoterminowe 9 740 9 740 13 128 5 808 18 936
Krótkoterminowe 4 664 7 990 12 654 7 904 7 569 15 473