33. Należności z tytułu podatku dochodowego

Należności z tytułu podatku dochodowego w kwocie 83 655 tysięcy złotych wynikają głównie z należności Podatkowej Grupy Kapitałowej w kwocie 82 365 tysięcy złotych. Należność ta dotyczy w całości roku 2020 i stanowi nadwyżkę zaliczek zapłaconych w kwocie 287 300 tysięcy złotych nad obciążeniem podatkowym PGK w kwocie 204 935 tysięcy złotych.

Umowa Podatkowej Grupy Kapitałowej na lata 2018 – 2020 została zarejestrowana w dniu 30 października 2017 roku. Główne spółki tworzące Podatkową Grupę Kapitałową do dnia 31 grudnia 2020 roku: TAURON Polska Energia S.A., TAURON Wytwarzanie S.A., TAURON Dystrybucja S.A., TAURON Ciepło Sp. z o.o., TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o., TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., TAURON Ekoenergia Sp. z o.o., TAURON Wydobycie S.A. i Kopalnia Wapienia Czatkowice Sp. z o.o.

W dniu 14 grudnia 2020 roku została zarejestrowana przez Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu Umowa Podatkowej Grupy Kapitałowej na lata 2021 – 2023. Główne spółki tworzące Podatkową Grupę Kapitałową od dnia 1 stycznia 2021 roku: TAURON Polska Energia S.A., TAURON Wytwarzanie S.A., Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o., TAURON Dystrybucja S.A., TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o., TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., TAURON Ekoenergia Sp. z o.o., TEC1 Sp. z o.o., TEC2 Sp. z o.o., TEC3 Sp. z o.o. i Kopalnia Wapienia Czatkowice Sp. z o.o.