Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /var/www/tauron2020/wp-content/themes/tauron2020/tauron2020.theme#archive on line 43

24.1. Długoterminowe świadectwa energii i prawa do emisji gazów

Tabela 1

Eksportuj do Excela
Rok zakończony 31 grudnia 2020 Rok zakończony 31 grudnia 2019
Świadectwa
pochodzenia
energii
Prawa do emisji
CO2
Razem Świadectwa
pochodzenia
energii
Prawa do emisji
CO2
Razem
Bilans otwarcia 306 221 161 976 468 197 208 585 453 018 661 603
Zakup bezpośredni 216 442 141 241 357 683 234 252 100 949 335 201
Reklasyfikacja (289 137) (35 807) (324 944) (136 616) (391 991) (528 607)
Bilans zamknięcia 233 526 267 410 500 936 306 221 161 976 468 197