2. Skład Grupy TAURON oraz wspólne przedsięwzięcia

Na dzień 31 grudnia 2020 roku TAURON Polska Energia S.A. posiadała bezpośrednio i pośrednio udziały i akcje w następujących istotnych spółkach zależnych:

Eksportuj do Excela
Lp.  Nazwa spółki Siedziba Segment
operacyjny
Udział TAURON Polska
Energia S.A.
w kapitale spółki
Udział TAURON Polska
Energia S.A.
w organie stanowiącym
spółki
1 TAURON Wydobycie S.A. Jaworzno Wydobycie 100,00% 100,00%
2 TAURON Wytwarzanie S.A. Jaworzno Wytwarzanie 100,00% 100,00%
3 Nowe Jaworzno
Grupa TAURON Sp. z o.o.
Jaworzno 85,88% 85,88%
4 TAURON Serwis Sp. z o.o. Katowice 95,61% 95,61%
5 TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. Jelenia Góra Odnawialne źródła energii 100,00% 100,00%
6 Marselwind Sp. z o.o. Katowice 100,00% 100,00%
7 TEC1 Sp. z o.o. Katowice 100,00% 100,00%
8 TEC2 Sp. z o.o. Katowice 100,00% 100,00%
9 TEC3 Sp. z o.o. Katowice 100,00% 100,00%
10 TEC1 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Mogilno I sp.k.
Katowice n/d 100,00%
11 TEC1 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Mogilno II sp.k.
Katowice n/d 100,00%
12 TEC1 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Mogilno III sp.k.
Katowice n/d 100,00%
13 TEC1 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Mogilno IV sp.k.
Katowice n/d 100,00%
14 TEC1 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Mogilno V sp.k.
Katowice n/d 100,00%
15 TEC1 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Mogilno VI sp.k.
Katowice n/d 100,00%
16 TEC1 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością EW Śniatowo sp.k.
Katowice n/d 100,00%
17 TEC1 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością EW Dobrzyń sp.k.
Katowice n/d 100,00%
18 TEC1 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością EW Gołdap sp.k.
Katowice n/d 100,00%
19 TEC1 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Ino 1 sp.k.
Katowice n/d 100,00%
20 WIND T1 Sp. z o.o.1 ¹ Pieńkowo 100,00% 100,00%
21 AVAL-1 Sp. z o.o.¹ Jelenia Góra 100,00% 100,00%
22 TAURON Dystrybucja S.A. Kraków Dystrybucja 99,75% 99,75%
23 TAURON Dystrybucja Pomiary Sp. z o.o.² Tarnów 99,75% 99,75%
24 TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. Kraków Sprzedaż 100,00% 100,00%
25 TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. Gliwice 100,00% 100,00%
26 TAURON Czech Energy s.r.o. Ostrawa,
Republika Czeska
100,00% 100,00%
27 TAURON Nowe Technologie S.A. ³ Wrocław 100,00% 100,00%
28 TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. Wrocław Pozostałe 100,00% 100,00%
29 Kopalnia Wapienia Czatkowice Sp. z o.o. Krzeszowice 100,00% 100,00%
30 Polska Energia-Pierwsza Kompania
Handlowa Sp. z o.o.
Warszawa 100,00% 100,00%
31 Finanse Grupa TAURON Sp. z o.o. Katowice 100,00% 100,00%
32 Bioeko Grupa TAURON Sp. z o.o. Stalowa Wola 100,00% 100,00%
33 Wsparcie Grupa TAURON Sp. z o.o.² Tarnów 99,75% 99,75%
34 TAURON Ciepło Sp. z o.o. Katowice Działalność zaniechana⁴ 100,00% 100,00%

¹ Udział w WIND T1 Sp. z o.o. oraz AVAL-1 Sp. z o.o. posiadany jest przez TAURON Polska Energia S.A. w sposób pośredni poprzez spółkę zależną TAURON Ekoenergia Sp. z o.o.
² Udział w TAURON Dystrybucja Pomiary Sp. z o.o. oraz Wsparcie Grupa TAURON Sp. z o.o. posiadany jest przez TAURON Polska Energia S.A. w sposób pośredni poprzez spółkę zależną TAURON Dystrybucja S.A. TAURON Polska Energia S.A. jest użytkownikiem udziałów spółki TAURON Dystrybucja Pomiary Sp. z o.o.
³ W dniu 1 czerwca 2020 roku nastąpiła zmiana nazwy spółki z dotychczasowej TAURON Dystrybucja Serwis S.A. na TAURON Nowe Technologie S.A.
⁴Na dzień bilansowy TAURON Ciepło Sp. z o.o. prowadząca działalność w zakresie Wytwarzania w związku z klasyfikacją jako grupa do zbycia została zaprezentowana jako działalność zaniechana.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku TAURON Polska Energia S.A. posiadała udział pośredni i bezpośredni w następujących istotnych spółkach współzależnych:

Eksportuj do Excela
Lp. Nazwa spółki Siedziba Segment
operacyjny
Udział TAURON Polska
Energia S.A.
w kapitale i organie
stanowiącym spółki
1 Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.¹ Stalowa Wola Stalowa Wola 50,00%
2 TAMEH HOLDING Sp. z o.o.² Dąbrowa Górnicza 50,00%
3 TAMEH POLSKA Sp. z o.o.² Dąbrowa Górnicza Wytwarzanie 50,00%
4 TAMEH Czech s.r.o.² Ostrawa,
Republika Czeska
50,00%

¹ Udział w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. posiadany jest przez TAURON Polska Energia S.A. w sposób pośredni poprzez spółkę zależną TAURON Wytwarzanie S.A.
² TAURON Polska Energia S.A. posiada bezpośredni udział w kapitale i organie stanowiącym spółki TAMEH HOLDING Sp. z o.o., która posiada 100% udział w kapitale i organie stanowiącym TAMEH POLSKA Sp. z o.o. oraz TAMEH Czech s.r.o.

Zmiany w składzie Grupy TAURON

  • Połączenie spółki TAURON Dystrybucja Serwis S.A. (obecnie TAURON Nowe Technologie S.A.) ze spółką Magenta Grupa TAURON Sp. z o.o.

W dniu 29 października 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TAURON Dystrybucja Serwis S.A. (obecnie: TAURON Nowe Technologie S.A.) z siedzibą we Wrocławiu oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Magenta Grupa TAURON Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach podjęły uchwały w sprawie połączenia TAURON Dystrybucja Serwis S.A. (obecnie: TAURON Nowe Technologie S.A., spółka przejmująca) ze spółką Magenta Grupa TAURON Sp. z o.o. (spółka przejmowana). W dniu 2 stycznia 2020 roku połączenie spółek zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu.

  • Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.

W dniu 2 marca 2020 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę 4 551 tysięcy złotych. Wszystkie udziały zostały objęte przez Spółkę za łączną kwotę 455 100 tysięcy złotych. W dniu 5 marca 2020 roku Spółka przekazała środki na podwyższanie kapitału. W wyniku tej transakcji udział Spółki w kapitale i organie stanowiącym zwiększył się z 84,76% do 85,88%. W dniu 18 maja 2020 roku podwyższenie kapitałów zostało zarejestrowane.

W dniu 3 grudnia 2020 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę 1 900 tysięcy złotych. Wszystkie udziały zostały objęte przez Spółkę za łączną kwotę 190 000 tysięcy złotych. W dniu 7 grudnia 2020 roku Spółka przekazała środki na podwyższenie kapitału. W wyniku tej transakcji udział Spółki w kapitale i organie stanowiącym, po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zwiększy się z 85,88% do 86,29%. Po dniu bilansowym, w dniu 13 stycznia 2021 roku podwyższenie kapitałów zostało zarejestrowane.

  • Dopłaty do kapitałów spółki Polska Energia-Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o.

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Polska Energia-Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o. podjęło uchwały o wniesieniu dopłat do kapitałów spółki:
− w dniu 8 stycznia 2020 roku w kwocie 8 016 tysięcy złotych;
− w dniu 16 czerwca 2020 roku w kwocie 9 600 tysięcy złotych.

  • Nabycie spółek AVAL-1 Sp. z o.o. oraz WIND T1 Sp. z o.o.

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku, spółka zależna TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. nabyła 100% udziałów w dwóch spółkach prowadzących zadania inwestycyjne w obszarze odnawialnych źródeł energii: AVAL-1 Sp. z o.o. oraz WIND T1 Sp. o.o. Tym samym TAURON Polska Energia S.A. posiada pośredni udział w wysokości 100% w obu tych spółkach. W ocenie Grupy spółki AVAL-1 Sp. z o.o. oraz WIND T1 Sp. z o.o. nie stanowią przedsięwzięcia w rozumieniu MSSF 3 Połączenia jednostek, i w związku z tym transakcja nabycia spółek została rozliczona jako nabycie aktywów niestanowiących przedsięwzięcia.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku udział TAURON Polska Energia S.A. w kapitale i organie stanowiącym pozostałych istotnych spółek zależnych i współzależnych nie uległ zmianie od dnia 31 grudnia 2019 roku.