10.2. Geograficzne obszary działalności

Działalność Grupy w przeważającym zakresie prowadzona jest na terenie Polski. Sprzedaż na rzecz klientów zagranicznych przedstawia tabela poniżej.

Eksportuj do Excela

 

Rok zakończony
31 grudnia 2020
Rok zakończony
31 grudnia 2019
Sprzedaż na rzecz klientów zagranicznych, w tym: 174 156 204 386
Czechy 171 805 198 792
Pozostałe kraje 2 351 5 594

Sprzedaż na rzecz klientów zagranicznych dotyczy w głównej mierze sprzedaży energii elektrycznej, która stanowiła w latach obrotowych zakończonych dnia 31 grudnia 2020 roku oraz dnia 31 grudnia 2019 roku odpowiednio 92% oraz 93% przychodów na rzecz klientów zagranicznych.