Kalendarium

Polityka Antykorupcyjna Giełda

STYCZEŃ – LUTY

 1. Zawarcie przez TAURON Dystrybucja z Apator S.A. umowy na dostawę statycznych bezpośrednich liczników 3-fazowych energii elektrycznej, przeznaczonych do opomiarowania klientów grup taryfowych C1 na potrzeby rozliczeń opłaty mocowej.
 2. Podpisanie przez TAURON z Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) umowy, zgodnie z którą przy wzmożonym w Polsce zapotrzebowaniu na energię elektryczną TAURON zredukuje o 14 MW pobór mocy w ramach mechanizmu DSR.
 3. Zasilenie wszystkich stacji ładowania samochodów elektrycznych TAURON energią pochodzącą wyłącznie z OZE.
 4. Wdrożenie w TAURON Wydobycie unikatowego systemu informatycznego umożliwiającego precyzyjne monitorowanie i raportowanie awarii sprzętu w zakładach górniczych.
 5. Zawarcie przez TAURON umowy na członkostwo TAURON na Zorganizowanej Platformie Obrotu TGE.

MARZEC – KWIECIEŃ

 1. Podpisanie przez TAURON z funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, których częścią portfela inwestycyjnego zarządza Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) porozumienia w sprawie wstępnych warunków współpracy w zakresie inwestycji w OZE.
 2. Rozpoczęcie przez TAURON współpracy z sześcioma startup-ami (podmioty z dziedzin: HR, blockchain, smart city, obsługa klienta, nieniszczące metody badania materiałów) wyłonionymi w II rundzie naboru do zarządzanego przez Krakowski Park Technologiczny akceleratora KPT ScaleUp.
 3. Zawarcie przez TAURON Sprzedaż z LOTTE Wedel kontraktu na 3 lata na dostawę ponad 51 GWh energii elektrycznej wytworzonej z OZE w ramach oferty kierowanej przez TAURON Sprzedaż do odbiorców biznesowych, dotyczącej sprzedaży energii z certyfikatami.
 4. Zakończenie realizowanego przez TAURON Obsługa Klienta projektu wdrożenia aplikacji OCR.
 5. Uruchomienie przez TAURON Dystrybucja kanału edukacyjnego dla dzieci i młodzieży na platformie YouTube mającego na celu wsparcie nauczania przeprowadzanego w formie zdalnych lekcji m.in. w okresie trwającej pandemii COVID-19.
 6. Rozpoczęcie przez TAURON EKOENERGIA prac nad systemem ultraszybkiego prognozowania produkcji energii elektrycznej w systemach fotowoltaicznych z uwzględnieniem nagłych zmian pogodowych za pomocą technologii Internetu Rzeczy i zaawansowanych algorytmów przetwarzania danych opartych na sztucznej inteligencji.
 7. Publikacja wyników finansowych TAURON i Grupy Kapitałowej TAURON za 2019 r.
 8. Publikacja multimedialnego Raportu zintegrowanego za 2019 r.

MAJ – CZERWIEC

 1. Zarejestrowanie popiołu, żużla i gipsu wytwarzanych w Nowe Jaworzno Grupa TAURON w rejestrze wprowadzanych na rynek substancji chemicznych REACH prowadzonym przez Europejską Agencję Chemikaliów i tym samym uzyskanie możliwości wprowadzenia tych substancji do sprzedaży na rynku europejskim.
 2. Publikacja wyników finansowych TAURON i Grupy Kapitałowej TAURON za I kwartał 2020 r.
 3. Zakończenie przez TAURON EKOENERGIA I etapu modernizacji elektrowni wodnej w Pilchowicach.
 4. Wprowadzenie w TAURON Dystrybucja w formularzu, za pomocą którego klienci TAURON zgłaszają usterki i awarie zasilania, nowej funkcjonalności, która wysyła sms lub e-mail z informacja zwrotną o etapie realizacji zgłoszenia.
 5. Rozpoczęcie przez TAURON Dystrybucja wymiany liczników na nowoczesne liczniki zdalnego odczytu danych pomiarowych u przedsiębiorców obsługiwanych przez TAURON.
 6. Przygotowanie przez TAURON darmowego e-booka dotyczącego fotowoltaiki dla domu.
 7. Ogłoszenie postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa i Wiceprezesów Zarządu TAURON VI wspólnej kadencji.
 8. Podpisanie przez TAURON Nowe Technologie z Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym listu intencyjnego w sprawie budowy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.
 9. Podpisanie przez TAURON z Funduszem Górnośląskim listu intencyjnego o współpracy w zakresie: projektów budowy źródeł niskoemisyjnych OZE, prac {B+R} związanych z budową innowacyjnych układów hybrydowych oraz kogeneracyjnych projektów związanych z poprawą efektywności energetycznej, w tym energooszczędnych systemów oświetleniowych.
 10. Uruchomienie przez TAURON Dystrybucja nowej Przeglądarki Dystrybucyjnej Sieci Energetycznej, będącej aplikacją dla wykonawców, którzy podpisali z TAURON Dystrybucja umowę na realizację zadań przyłączeniowo-inwestycyjnych na średnim i niskim napięciu.

LIPIEC – SIERPIEŃ

 1. Zawarcie przez TAURON Porozumienia z instytucjami finansowymi w sprawie kwalifikowania finansowania pozyskiwanego na zielone inwestycje, w ramach którego zadłużenie zaciągane przez spółki celowe TAURON na realizację inwestycji z OZE może zostać wyłączone z kalkulacji wskaźnika długu netto do EBITDA.
 2. Uruchomienie przez TAURON Sprzedaż Cyfrowego Asystenta Finansowego, tj. internetowej platformy dla klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw ułatwiającej prowadzenie firmowych finansów.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON.
 4. Powołanie Zarządu Spółki VI wspólnej kadencji.
 5. Powołanie Rady Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji.
 6. Podpisanie przez TAURON Sprzedaż z Grupą Santander Bank Polska kontraktu na dostawy energii wytworzonej z OZE do placówek Santander Bank Polska w ramach oferty kierowanej przez TAURON Sprzedaż do odbiorców biznesowych dotyczącej sprzedaży energii z certyfikatami.
 7. Rozpoczęcie pracy nowej Stacji Demineralizacji Wody w Elektrowni Łagisza w Będzinie (TAURON Wytwarzanie), mającej na celu zapewnienie ciągłości dostaw odpowiedniej jakości wody dla funkcjonowania elektrowni.
 8. Publikacja wyników finansowych TAURON i Grupy Kapitałowej TAURON za I półrocze 2020 r.

WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK

 1. Przystąpienie TAURON do Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.
 2. Przedłużenie przez TAURON Wytwarzanie i PSE umowy na świadczenie usługi interwencyjnej rezerwy zimnej.
 3. Uruchomienie w TAURON Dystrybucja nowej aplikacji przeciwko kradzieżom energii elektrycznej.
 4. Uruchomienie nowego połączenia kolejowego dla dostaw węgla z ZG Sobieski bezpośrednio do bloku 910 MW w Jaworznie, będącego najkrótszym tego rodzaju połączeniem w Polsce.
 5. Zawarcie przez TAURON z PGE, Enea i KGHM Polska Miedź Listu intencyjnego dotyczącego zbycia na rzecz Skarbu Państwa 100% udziałów w PGE EJ 1.
 6. Oddanie do eksploatacji bloku gazowo-parowego o mocy 449 MWe wraz z członem ciepłowniczym o mocy 240 MWt w Stalowej Woli.
 7. Uzyskanie przez TAURON Obsługa Klienta akceptacji Urzędu Komunikacji Elektronicznej dla oferty ramowej dotyczącej budowanej przez spółkę telekomunikacyjnej sieci światłowodowej.
 8. Udzielenie TAURON przez URE Koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na obrocie gazem ziemnym z zagranicą.
 9. Uruchomienie przez TAURON projektu OPTI AI UNIT mającego na celu opracowanie i demonstrację komputerowego systemu kontroli parametrów eksploatacyjnych urządzeń krytycznej infrastruktury przemysłowej, a także budowę modeli pozwalających na dynamiczne zarządzanie ich dyspozycyjnością i niezawodnością.
 10. Przyznanie TAURON nagrody The Best of The Best oraz wyróżnienia za Raport zintegrowany w konkursie The Best Annual Report 2019 organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków.

LISTOPAD – GRUDZEŃ

 1. Uruchomienie przez TAURON Obsługa Klienta, w ramach działalności biznesowej, nowej podstrony dotyczącej usług telekomunikacyjnych.
 2. Oddanie do eksploatacji bloku energetycznego o mocy 910 MWe na parametry nadkrytyczne w Jaworznie.
 3. Publikacja wyników finansowych TAURON i Grupy Kapitałowej TAURON za III kwartał 2020 r.
 4. Modernizacja przez TAURON Obsługa Klienta Systemu Obiegu Dokumentów poprzez wdrożenie nowej architektury systemu, optymalizację obecnych procesów realizowanych w systemie i rozszerzenie funkcjonalności z wykorzystaniem najnowszych technologii IBM Case Business Automation Workflow oraz IBM DataCap w celu podwyższenia standardu obsługi klienta we wszystkich kanałach kontaktu.
 5. Zawarcie przez TAURON Sprzedaż z Panasonic Energy Poland kontraktu na dostawę energii elektrycznej wytworzonej z OZE w ramach oferty kierowanej przez TAURON Sprzedaż do odbiorców biznesowych dotyczącej sprzedaży energii z certyfikatami.
 6. Uruchomienie w ZG Janina (TAURON Wydobycie) jednej z największych klatek szybowych w Polsce.
 7. Zakończenie głównej fazy programu modernizacji bloków 200 MW w Elektrowni Łaziska.
 8. Zakup przez TAURON projektu farmy wiatrowej poprzez nabycie spółki Wind T1, która prowadziła projekt budowlany o docelowej mocy 30 MW na terenach gmin Wolbórz i Moszczenica w powiecie piotrkowskim.
 9. Udostępnienie przez TAURON nowej aplikacji mobilnej dla użytkowników samochodów elektrycznych, umożliwiającej m.in. wyszukiwanie dostępnej stacji ładowania w czasie rzeczywistym, wyznaczanie trasy do wybranego punktu ładowania, rozpoczęcie i zakończenie procesu ładowania oraz dokonanie płatności za usługę.
 10. Oddanie do eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy 5 MW w Jaworznie.
 11. Podpisanie przez TAURON z OW OFFSHORE S.L. umowy o współpracy w zakresie wspólnej realizacji projektów morskich farm wiatrowych w Polskiej Strefie Ekonomicznej.