Udział w indeksach giełdowych

Notowania akcji TAURON Rekomendacje i ratingi

Według stanu na 31 grudnia 2020 r. akcje TAURONA wchodziły w skład następujących indeksów giełdowych:

  1. WIG – indeks obejmujący wszystkie spółki notowane na Rynku Głównym GPW, które spełniają bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach. Udział TAURONA w indeksie WIG: 0,99%,
  2. WIG-Poland – indeks narodowy, w którego skład wchodzą wyłącznie akcje krajowych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW, które spełniają bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach. Udział TAURONA w indeksie WIG-Poland: 1,01%,
  3. WIG20 – indeks obliczany na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Rynku Głównego GPW. Udział TAURONA w indeksie WIG20: 1,40%,
  4. WIG30 – indeks obejmujący 30 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW. Udział TAURONA w indeksie WIG30: 1,29%,
  5. WIG-Energia – indeks sektorowy, w którego skład wchodzą spółki uczestniczące w indeksie WIG i jednocześnie zakwalifikowane do sektora energetyki. Udział TAURONA w indeksie WIG-Energia: 24,27%,
  6. WIG-ESG – indeks obejmujący akcje spółek uznawanych za odpowiedzialne społecznie, tj. takich, które przestrzegają zasad biznesu odpowiedzialnego społecznie w szczególności w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych, ekonomicznych i ładu korporacyjnego. Udział TAURONA w WIG-ESG: 0,89%.

Kurs akcji TAURONA na tle indeksów WIG20 i WIG-Energia od debiutu giełdowego do 31 grudnia 2020 r.

Istotne zdarzenia w 2020 r. na tle kursu akcji TAURONA