Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /var/www/tauron2020/wp-content/themes/tauron2020/tauron2020.theme#archive on line 43

Relacje z inwestorami

Obligacje Kluczowe dane finansowe

Transparentna, rzetelna i regularna komunikacja jest podstawą prowadzonego przez TAURON programu relacji inwestorskich. Odbywa się ona nie tylko w formie działań wymaganych przepisami prawa, czyli np. poprzez publikowanie informacji w raportach bieżących i okresowych, ale jest również uzupełniana licznymi dodatkowymi aktywnościami i narzędziami kierowanymi bezpośrednio do wszystkich interesariuszy.

Wysoka jakość komunikacji w konsekwencji przekłada się na wyższy poziom zaufania ze strony inwestorów, instytucji finansujących i partnerów biznesowych. Budowanie relacji z inwestorami oparte jest zarówno na wcielaniu w życie najlepszych praktyk stosowanych na całym świecie, jak i wyznaczaniu najwyższych standardów na polskim rynku kapitałowym.

W 2020 r. analitycy, dziennikarze oraz akcjonariusze mieli dostęp do szerokiego spektrum informacji o Grupie TAURON za pomocą różnych narzędzi komunikacji. Z uwagi na ograniczenia epidemiczne spotkania z dziennikarzami, inwestorami i analitykami odbywały się w formule on-line.

W związku z publikacją raportów okresowych Spółka organizowała konferencje dla inwestorów i analityków, w których każdorazowo uczestniczyło kilkudziesięciu przedstawicieli rynku kapitałowego i mediów. Wydarzenia te były tłumaczone symultanicznie na język angielski. Zadbano również o możliwość ich odtworzenia w terminie późniejszym. Dzięki temu wszyscy zainteresowani mieli zagwarantowany równy dostęp do informacji.

Ponadto Spółka zorganizowała 4 czaty z przedstawicielami Zarządu skierowane do inwestorów indywidualnych.

Obok spotkań towarzyszących publikacji raportów okresowych, w 2020 r. członkowie Zarządu Spółki oraz przedstawiciele Zespołu Relacji Inwestorskich wzięli udział w kilkunastu konferencjach, podczas których odbyło się kilkadziesiąt spotkań z zarządzającymi i analitykami rynku kapitałowego. Podczas spotkań członkowie Zarządu TAURON oraz kluczowi menadżerowie prezentowali strategię Grupy TAURON, omawiali najważniejsze projekty inwestycyjne, sytuację finansową, a także aktualną kondycję i perspektywy sektora energetycznego.

W 2020 r., podobnie jak w latach poprzednich, TAURON uczestniczył także w wydarzeniach skierowanych do inwestorów indywidualnych. Był m.in. partnerem strategicznym konferencji „Wall Street” organizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

W związku z rosnącym znaczeniem kanałów internetowych i mediów społecznościowych Spółka kładzie duży nacisk na rozwój w zakresie komunikacji z inwestorami. W serwisie YouTube były zamieszczane relacje z ważnych dla inwestorów wydarzeń, np. z konferencji wynikowych, czy z obrad Walnego Zgromadzenia. TAURON posiada także profil korporacyjny na portalu społecznościowym Twitter, na którym pojawiają się wpisy m.in. z obszaru relacji inwestorskich.

Mając świadomość, jak istotnym źródłem informacji dla inwestorów jest strona internetowa, w szczególności sekcja Relacje Inwestorskie, Spółka dba o jej zawartość i aktualność zamieszczanych tam treści. Sekcja zawiera wiele przydatnych informacji o bieżących wydarzeniach, wynikach finansowych czy strategii Grupy TAURON. Zamieszczone są w niej również prezentacje i relacje wideo z konferencji podsumowujących wyniki finansowe.

Aktywność w obszarze relacji inwestorskich jest regularnie doceniana przez uczestników rynku kapitałowego i inwestorów.

Kalendarium wydarzeń oraz działań realizowanych w ramach relacji inwestorskich w 2020 r.

Eksportuj do Excela
Data Wydarzenie
1.04.2020 r. Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 r.
2.04.2020 r. Spotkanie z analitykami i zarządzającymi funduszami związane z publikacją wyników finansowych za 2019 r.
2.04.2020 r. Czat dla inwestorów indywidualnych w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych.
13.05.2020 r. Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 r.
14.05.2020 r. Spotkanie z analitykami i zarządzającymi funduszami związane z publikacją wyników finansowych za I kwartał 2020 r.
14.05.2020 r. Czat dla inwestorów indywidualnych w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych.
15.07.2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
19.08.2020 r. Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 r.
20.08.2020 r. Spotkanie z analitykami i zarządzającymi funduszami związane z publikacją wyników finansowych za I półrocze 2020 r.
20.08.2020 r. Czat dla inwestorów indywidualnych w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych.
7.09.2020 r. Udział w konferencji 17th Annual Emerging Europe Investment Conference, Pekao Investment Banking.
30.09.2020 r. Udział w konferencji Metals & Energy, PKO BP Securities.
7.10.2020 r. Udział w konferencji The Finest CEElection 2020, Erste Group.
8-9.10.2020 r Roadshow obligacyjny.
18.11.2020 r. Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 r.
19.11.2020 r. Spotkanie z analitykami i zarządzającymi funduszami związane z publikacją wyników finansowych za III kwartał 2020 r.
19.11.2020 r. Czat dla inwestorów indywidualnych w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych.
3.12.2020 r. Udział w konferencji WOOD’s Winter Wonderland – Emerging Europe Conference, WOOD&Company.