Rekomendacje i ratingi

Udział w indeksach giełdowych Obligacje

W 2020 r. analitycy domów maklerskich i banków inwestycyjnych wydali łącznie 18 rekomendacji dla akcji TAURON.

Rekomendacje wydane w 2020 r.

Eksportuj do Excela
Lp. Data wydania rekomendacji Instytucja wydająca rekomendację Rekomendacja / cena docelowa
1. 5.02.2020 r. Societe Generale Trzymaj / 1,70 zł
2. 12.02.2020 r. Citi Kupuj / 1,70 zł
3. 12.02.2020 r. Dom Maklerski PKO BP Sprzedaj / 1,38 zł
4. 13.02.2020 r Santander Biuro Maklerskie Trzymaj / 1,60 zł
5. 4.03.2020 r. Santander Biuro Maklerskie Kupuj / 1,50 zł
6. 8.04.2020 r. Santander Biuro Maklerskie Sprzedaj / 1,00 zł
7. 6.05.2020 r. Societe Generale Trzymaj / 1,20 zł
8. 15.05.2020 r. Erste Trzymaj / 1,20 zł
9. 10.06.2020 r. Santander Biuro Maklerskie Kupuj / 4,30 zł
10. 25.06.2020 r. IPOPEMA Kupuj / 4,03 zł
11. 8.07.2020 r. Erste Kupuj / 3,11 zł
12. 17.07.2020 r. TRIGON Dom Maklerski Kupuj / 3,10 zł
13. 29.07.2020 r. Santander Biuro Maklerskie Kupuj / 4,00 zł
14. 6.08.2020 r. Citi Kupuj / 3,20 zł
15. 1.10.2020 r. Dom Maklerski PKO BP Kupuj / 3,10 zł
16. 5.10.2020 r. Societe Generale Kupuj / 2,90 zł
17. 27.11.2020 r. Santander Biuro Maklerskie Kupuj / 4,20 zł
18. 14.12.2020 r. Santander Biuro Maklerskie Kupuj / 5,70 zł

Rekomendacje analityków giełdowych

Agencja Fitch Ratings 21 maja 2020 r. zweryfikowała oceny ratingowe przyznane Spółce w taki sposób, że wybrane oceny ratingowe zostały potwierdzone na niezmienionym poziomie, a niektóre oceny zostały obniżone.

Zakres zmian ocen ratingowych:

  1. długoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej zostały obniżone do „BBB-” z „BBB”, perspektywa stabilna,
  2. krótkoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej zostały potwierdzone na poziomie „F3”,
  3. krajowy rating długoterminowy został obniżony do „A(pol)” z „A+(pol)”, perspektywa stabilna,
  4. rating niezabezpieczonego i niepodporządkowanego zadłużenia w walucie zagranicznej dla euroobligacji w kwocie 500 mln euro został obniżony do „BBB-” z „BBB”,
  5. rating obligacji hybrydowych w kwocie 190 000 tys. euro (EBI) został obniżony do „BB” z „BB+”,
  6. rating obligacji hybrydowych w kwocie 750 000 tys. zł (EBI) został obniżony do „BB” z „BB+”,
  7. rating programu emisji obligacji hybrydowych oraz emisji obligacji hybrydowych w kwocie 400 000 zł – Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. (BGK) został obniżony do „BB” z „BB+”, zaś rating krajowy tego samego programu i obligacji został obniżony do „BBB(pol)” z „BBB+(pol)”.