Obligacje

Rekomendacje i ratingi Relacje z inwestorami

W ramach Umowy programowej z 6 lutego 2020 r. Spółka wyemitowała 30 października 2020 r. obligacje o wartości 1 000 000 tys. zł z terminem wykupu przypadającym 30 października 2025 r.

Środki z emisji są przeznaczone na finansowanie kosztów budowy / nabycia projektów OZE, finansowanie dystrybucji, jak i ogólnej działalności korporacyjnej Grupy Kapitałowej TAURON związanej z OZE lub transformacją energetyczną na zeroemisyjną oraz refinansowanie zadłużenia Grupy Kapitałowej TAURON zaciągniętego w celu sfinansowania powyższych przedsięwzięć.

Środki z emisji obligacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie nowych i istniejących bloków węglowych, działalność TAURON Wydobycie oraz TAURON Wytwarzanie (w przypadku innych przedsięwzięć niż wskazane w zdaniu poprzednim).