Notowania akcji TAURON

Kalendarium Udział w indeksach giełdowych
Kapitał finansowy Kapitał finansowy
Kapitał społeczny Kapitał społeczny

Akcje TAURON są notowane na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (GPW) od 30 czerwca 2010 r.

W 2020 r. kurs akcji TAURON kształtował się w przedziale od 0,82 zł do 3,26 zł (według cen zamknięcia). Podczas ostatniej sesji w 2020 r. cena wyniosła 2,72 zł.

Koniunktura na GPW w 2020 r. pozostawała pod wpływem skutków pandemii COVID-19, która negatywnie wpłynęła na większość gałęzi gospodarki. Przełożyło się to na osiągniętą przez polską gospodarkę wielkość PKB, który według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) obniżył się o 2,8%.

W 2020 r. indeks WIG spadł o 1,4%, a WIG20 o 7,7%. Negatywny trend zanotowany w 2020 r. na krajowym parkiecie był również pochodną czynników zewnętrznych, takich jak ograniczenia handlowe pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami oraz niepewność w związku z wyborami prezydenckimi w USA.

Inwestorzy ocenili pozytywnie spółki z sektora energetycznego, co przełożyło się na 4,3% wzrost indeksu WIG-Energia.

Należy przy tym zauważyć, że stopa zwrotu z inwestycji w akcje TAURON w 2020 r. wyniosła niemal 66% (PGE: -18,34%, ENEA: -17,4%, ENERGA: +11,3%).

Na notowania akcji TAURON w 2020 r. pozytywnie wpłynęła rozpoczęta transformacja w kierunku OZE. Zgodnie z założeniami strategicznymi Grupa Kapitałowa TAURON dąży do zwiększenia udziału OZE w strukturze wytwórczej i ograniczenia emisji CO2. W konsekwencji, w perspektywie 2030 r. redukcja emisji powinna osiągnąć ponad 50%.

Do 2030 r. TAURON będzie produkować ponad 65% energii w oparciu o OZE.

W 2020 r. notowania spółek sektora energetycznego były wspierane informacjami o rozpoczęciu procesu transformacji sektora energetycznego oraz górnictwa węgla kamiennego, w ramach którego planowane jest wydzielenie z krajowych grup energetycznych aktywów węglowych do odrębnego podmiotu oraz zawarcie umowy społecznej, która określałaby m.in. plan wygaszania działalności zakładów górniczych. Realizacja tych działań znacząco ułatwiłaby finansowanie procesu transformacji polskiej energetyki w kierunku OZE.

Wykres kursu akcji TAURON oraz wartość obrotów w 2020 r.

Wykres kursu akcji TAURON oraz wartość obrotów od debiutu giełdowego do 31 grudnia 2020 r.