Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /var/www/tauron2020/wp-content/themes/tauron2020/tauron2020.theme#archive on line 43

Interaktywne KPI

Kluczowe dane Grupy TAURON w latach 2010-2020

Dla ułatwienia porównania segmentów prosimy włączyć / wyłączyć poszczególne dane na legendzie wykresu.

Przepływy netto z działalności finansowej w latach 2010-2020

Aktywa w latach 2010-2020

Dane operacyjne w latach 2013-2020

Dane operacyjne w latach 2013-2020 sprzedaż węgla

Wyniki w podziale na segmenty w latach 2013-2020