Wartości korporacyjne

Misja, wizja Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu
102-16

Wartości korporacyjne Grupy Kapitałowej TAURON stanowią drogowskaz na drodze ku realizacji założeń Strategii, a także w relacjach z pracownikami, klientami, partnerami biznesowymi oraz pozostałymi interesariuszami.

Wartości są również symbolami i wyznacznikami kultury organizacyjnej Grupy. Ważne jest nie tylko to, co robimy, ale również sposób, w jaki wspólnie osiągamy wyznaczone cele.

WARTOŚCI GRUPY TAURON OPISUJE SKRÓT PRO:

PARTNERSTWO – ROZWÓJ – ODWAGA

PARTNERSTWO

  • Jesteśmy partnerami dla klientów i siebie nawzajem w realizacji wspólnych celów.
  • Budujemy trwałe relacje, oparte na zaufaniu i wzajemnym szacunku.
  • Angażujemy się w to, co ważne dla naszych klientów i dla Grupy.

ROZWÓJ

  • Jesteśmy innowacyjni: pokonujemy bariery, wyznaczamy trendy i kreujemy zmiany.
  • Stale rozwijamy kompetencje, umiejętności i wiedzę.
  • Poszukujemy coraz lepszych rozwiązań: wychodzimy naprzeciw obecnym i przyszłym potrzebom klientów, ciągle podnosząc jakość naszych usług.

ODWAGA

  • Śmiało i otwarcie rozmawiamy o problemach i najodważniejszych pomysłach.
  • Z determinacją wdrażamy to, w co wierzymy, aby osiągnąć wspólne cele.
  • Z zaangażowaniem i pasją stawiamy czoła wyzwaniom zmieniającego się otoczenia.