Pracownicy i kultura organizacyjna

Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny Perspektywy dźwigni wartości

Model zarządzania zasobami ludzkimi w Grupie TAURON pozwala na efektywne i właściwe wykorzystanie wiedzy i umiejętności pracowników. TAURON dąży do tego, by być pracodawcą odpowiedzialnym i kreującym kulturę organizacyjną, która w tworzeniu i realizacji strategii biznesowej uwzględnia oczekiwania różnych grup społecznych.

U podstaw modelu biznesowego Grupy TAURON leżą trzy kluczowe wartości: Partnerstwo, Rozwój i Odwaga (wartości PRO), na których oparta została kultura organizacyjna.

Zdefiniowane wartości Grupy TAURON są rekomendacją postaw oraz zasad zachowania podczas wykonywania codziennej pracy. Wartości stanowią podstawę kultury organizacyjnej i są drogowskazami na drodze ku realizacji Strategii Grupy, a także w relacjach ze współpracownikami, klientami, partnerami oraz otoczeniem. Z tego względu jednym z priorytetów Grupy jest troska o bezpieczeństwo oraz zwiększenie potencjału zawodowego pracowników, a także wsparcie ich w budowaniu ścieżek kariery.

Grupa TAURON została doceniona przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami i otrzymała Certyfikat HR Najwyższej Jakości. Certyfikat ten otrzymują firmy stosujące najlepsze praktyki i narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim.

W skali makro dostrzegalne są też zmiany pokoleniowe, które dotknęły również branżę energetyczną. Młode pokolenie oczekuje od miejsca zatrudnienia nie tylko stabilnych zarobków, ale również możliwości rozwoju w nowoczesnej organizacji. Dostrzegamy coraz wyraźniej ujawniającą się lukę pokoleniową i podejmujemy działania, aby w średniej i długiej perspektywie zapewnić możliwie najlepsze kadry dla spółek Grupy TAURON. Z uwagi na wiek pracowników oraz zapewnienie odpowiedniej kadry pracowniczej w perspektywie średniej i długiej, już teraz prowadzimy szereg działań nakierowanych na pozyskanie odpowiednich, wykwalifikowanych pracowników w przyszłości, co dzieje się np. poprzez współpracę ze szkołami i tworzenie klas patronackich.