Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny

Możliwość dostępu i korzystania z kapitału naturalnego Pracownicy i kultura organizacyjna

Grupa TAURON przeznacza na inwestycje rocznie w granicach 3-4 mld zł, z czego większość stanowią inwestycje w sieci dystrybucyjne.

W 2020 r. zakończono inwestycje w nowe jednostki wytwórcze: blok gazowo-parowy w Stalowej Woli o mocy 450 MW i w blok 910 MW w Jaworznie. W ramach Aktualizacji Kierunków Strategicznych opracowano i przyjęto nowe harmonogramy odstawień bloków klasy 120 MW i 200 MW. Z końcem 2020 r. odstawiono wszystkie bloki klasy 120 MW z wyjątkiem dwóch bloków w Oddziale Stalowa Wola, których termin odstawienia przesunięto na 1 lutego 2021 r. (łącznie 970 MW).

W latach 2026-2030 z eksploatacji wycofane będą kolejne jednostki o łącznej mocy 2,5 GW, głównie klasy 200 MW. Jednocześnie zakładane jest zaangażowanie w rozwój morskich elektrowni wiatrowych.

Poza projektami inwestycyjnymi w Grupie TAURON realizowane są także inicjatywy na rzecz optymalizacji kosztowej Grupy.

Zarówno w perspektywie krótko-, średnio-, jak i długoterminowej Grupa TAURON planuje wzrost nakładów inwestycyjnych związany ze zmianą miksu energetycznego. Sukcesywnie zaostrzane wymagania środowiskowe i proklimatyczne, w połączeniu z wyeksploatowaną bazą wytwórczą, tworzą przestrzeń do budowy nowych jednostek wytwórczych w technologiach odnawialnych i niskoemisyjnych oraz znaczących zmian w obszarze sieci dystrybucyjnych, w tym związanych z rozwojem energetyki rozproszonej.

Grupa TAURON będzie realizować swoje działania w tym zakresie w zgodzie z definicją zrównoważonych środowiskowo inwestycji, wynikających z zapisów Europejskiego Zielonego Ładu.