Nowoczesna infrastruktura

Nowe biznesy Możliwość dostępu i korzystania z kapitału naturalnego

Rozwój nowoczesnej infrastruktury jest niezwykle ważny ze względu na zaostrzającą się dekarbonizację i politykę energetyczno-klimatyczną Unii Europejskiej, wzrost cen uprawnień do emisji CO2, postępujący proces ograniczenia finansowania inwestycji węglowych czy zmiany zachowań klientów indywidualnych i biznesowych.

W ramach Zielonego Zwrotu TAURONA dokonywana jest optymalizacja aktywów Grupy poprzez potencjalne uelastycznienie portfela aktywów wydobywczych i ciepłowniczych czy wyłączenia wszystkich starych bloków węglowych (pozostawienie tylko nowoczesnych jednostek konwencjonalnych: Łagisza 460 MW i Jaworzno 910 MW).

W 2020 r. Grupa TAURON, pomimo pandemii koronawirusa, zakończyła główne inwestycje, takie jak budowa bloku 910 MW w Jaworznie oraz bloku gazowo-parowego 450 MW w Stalowej Woli. Powstała infrastruktura wykorzystuje najnowszą technologię produkcji energii oraz instalacje ochrony środowiska, pozwalając spełnić najbardziej rygorystyczne normy.

Grupa TAURON kontynuuje również rozbudowę i modernizację sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze, TAURON zapewni niezawodne dostawy energii elektrycznej oraz możliwość przyłączania rozproszonych źródeł energii.

Zgodnie z Aktualizacją Kierunków Strategicznych, zakładającą zwiększenie udziału źródeł nisko- oraz zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej Grupy TAURON do ponad 65% w 2030 r., spółki Grupy TAURON konsekwentnie rozwijają projekty dotyczące nowych mocy w OZE.

W 2020 r. Grupa TAURON zakończyła budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 5 MW na terenach poprzemysłowych zlikwidowanej elektrowni węglowej w Jaworznie.  Zgodnie z założeniami Zielonego Zwrotu TAURONA do 2025 r. Grupa planuje posiadać ok. 300 MW w ramach farm fotowoltaicznych i ok. 1 100 MW w energetyce wiatrowej na lądzie.

Ponadto ambicją Grupy TAURON jest wykorzystanie wiatru na morzu, który jest dużym i niewyczerpywalnym zasobem czystej energii, jednak zaangażowanie w tego typu infrastrukturę uzależnione będzie od wsparcia publicznego dla tego rodzaju projektów oraz możliwości finansowych Grupy.