Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /var/www/tauron2020/wp-content/themes/tauron2020/tauron2020.theme#archive on line 43

Ankieta

Przydatność informacji zawartych w Raporcie:

Zrozumiałość języka użytego w Raporcie:

Łatwość odszukiwania interesujących Pana/Panią treści Raportu:

Które informacje przedstawione w Raporcie były dla Pana/Pani najbardziej użyteczne (można wybrać wiele)?

Jaką grupę zagadnień powinniśmy szerzej niż obecnie przedstawić w Raporcie za 2021 r.?

Jak ogólnie ocenia Pan/Pani Zintegrowany Raport Roczny 2020 on-line Grupy TAURON? Proszę ocenić w skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza najniższą, a 5 najwyższą ocenę).

Prosimy powiedzieć nam o sobie. Jaką grupę naszych Interesariuszy Pan/Pani reprezentuje?